Salgsbetingelser

Her kan du gjør deg kjent med salgsbetingelsene til Noragent AS

1. Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.noragent.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.thermacell.no må du ha fylt 18 år.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved brukav e-post, SMS, brev, eller lignende.

2. Parter

«Selger» er: Noragent AS. – Org.nr. 997 477 502
Kontaktdetaljer til Noragent AS er:
– Adresse: Fredrik Selmers vei 6, 0663 Oslo
– Telefon til kundesenter: 22 80 90 30, e-post: web@noragent.no
«Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «Selger». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

3. Handle i nettbutikken

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.
1. Orienter deg om produktene
2. Velg ønsket produkt
3. Legg i handlekurv
4. Velg betalingsmåte
5. Kontroll av bestillingen
6. Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene

4. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om Partner ikke aksepterer din bestilling kommer du til å bli notifisert på e-post direkte fra Partner.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for vidresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal
utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfelle hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.

5. Betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas,
forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik
eventuell kansellering.

Hvis du bruker betalingskort, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og levering er iverksatt hos oss. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato.

Om du velger faktura vil denne sendes pr. e-post fra NETS Easy Faktura innen 24 timer etter gjennomført kjøp, og med forfallsdato som angitt under kjøpsprosessen. Ingen ekstra avgifter tilkommer ved kjøp mot faktura. Vær oppmerksom på at du alltid må oppgi fullstendig personnummer for kjøp med NETS Easy Faktura. NETS vil gjøre en vurdering for å avgjøre om du får handle for det valgte beløpet. I denne vurderingen ser NETS i hovedsak på tre ting: din tidligere betalingshistorikk hos dem, hvor mye du ønsker å handle og ekstern informasjon som NETS henter fra et kredittopplysningsbyrå (gjenpartsbrev sendes ved innhenting av informasjon fra kredittopplysningsbyrå). Det er altså en kombinasjon av flere forskjellige faktorer som avgjør om kjøpet går igjennom. Skulle kjøpet ikke gå igjennom med faktura kan du gjennomføre bestillingen med et annet betalingsmiddel som vi tilbyr. Om du har spørsmål om faktura, ber vi deg kontakte NETS på 22 87 89 30 eller via kontaktskjema.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer med Posten/Bring. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Antatt leveringstid fra bestillingen din er sendt Noragent AS er 1-5 virkedager. Pakken sendes med sporing til ditt lokale postkontor, og du må hente ut pakken innen 14 dager etter ankomst. Dersom Noragent AS ikke har varen på lager, eller det er andre grunner til at varen ikke blir sendt raskt fra lageret, vil du få beskjed om dette på den mailadressen du oppgav når du bestilte varen.

Er din pakke forsinket og du ikke har fått beskjed om dette så kontakt Noragent As. Det kan da være Posten som er forsinket. Noragent As vil da kontakte Posten og spore opp forsendelsen for deg.

Vi har risikoen for produktene inntil de er mottatt av deg.Dersom du ikke henter pakken vil pakken bli sendt i retur til oss. Ønsker du pakken tilsendt på nytt vil nytt fraktgebyr tilkomme.

Du er selv ansvarlig for at kontaktinformasjonen du har oppgitt på ordren din er riktig. Du kan når som helst etter bestilling ta kontakt med oss for å få informasjon om bestillingen din.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

7. Returrett

For å heve kjøpet returneres produktet, kvittering og eventuell emballasje til Noragent AS innen 30
dager, så får du enkelt og greit kjøpesummen tilbake. Produktet må være i tilnærmet samme stand.
Returadresse:
Noragent AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 OSLO
Godkjennes returen vil ordren krediteres og du vil få refundert det du eventuelt har betalt.

8. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

9. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev eller e-post med referanse til ordrenummer.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger.

Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Skjemaet kan lastes ned her.
Returadresse:
Noragent AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 OSLO

10. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11. Force Majeure

Er Noragent.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering som følge av ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor vår kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer er Noragent fritatt for alt ansvar i forbindelse med leveransen.

12. Utførsel

Hvis du har fast bopel utenfor Norden (midlertidig bosatt/tjenestegjøring for Forsvaret i utenlandstjeneste eller liknende gjelder ikke), men har handlet varer hos oss på nett med levering i Norge, kan du få refundert merverdiavgift (minus gebyrer) ved påfølgende utførsel (innen 50 dager) til ditt hjemland. For å kunne gjøre dette må ALLE punktene nedenfor være oppfylt.

1) Skjema RD-0032 må fylles ut i sin helhet med den faste utenlandske bostedsadresse (utenfor Norden). Skjemaet kan lastes ned her

2) Skjema med tollvesenets attestasjon om varen innen 50 dager fra salgstidspunktet er fraktet ut av landet/til Svalbard/Jan Mayen.

3) Norsk kontonummer må være påført slik at vi kan overføre beløpet. * Minstesum på ordre er 500,- NOK. Det vil bli belastet et behandlingsgebyr på 10% av merverdiavgiftsbeløp per skjema, men minst 75,- NOK og maks 250,- NOK

* Skjema sendes til web@noragent.no. Alternativt via post til:

Noragent AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 OSLO

13. Salg til Jan Mayen/Svalbard

Ved salg med direkte levering til Jan Mayen/Svalbard, følg disse punktene:

* Du som kunde sender etter bestilling en e-post til: web@noragent.no og opplyser at du ønsker merverdiavgift (mva) tilbakeført.

* Merverdiavgift tilbakeføres på ditt Visa/Mastercard benyttet ved kjøp, eller dinfaktura/finansieringsavtale avkortes med samme beløp.

* Ordrenummer må medfølge. Tollskjema RD-0032 er ikke nødvendig.

14. Kopirett

Alt innhold på disse nettsidene er under Noragent sine rettigheter, og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer
at varemerker, firmanavn, produktnavn er beskyttet av opphavsrettigheter, og ånsvaksloven.

15. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Noragent AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

16. Endring av vilkårene

Noragent forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, uten på forhånd å varsle våre kunder og samarbeidspartnere.